Søsterloge Nr. 46 Kilden I.O.O.F. Aabenraa
Velkommen til
Odd Fellow Ordenen
Søsterloge nr. 46 Kilden I.O.O.F. - Aabenraa

Ordensjubilæer

21.10.2017: str. Helga Nyborg,  25 års jubilæum.

Fødselsdag

28.06.2017: str. storrep. Mette Marie Sass Hvass,  70 år.

01.07.2017: str. Inger Marie Johannsen, 75 år.

15.09.2017: str. Elke Jørgensen Nielsen, 75 år.

29.09.2017: str. Helle Vinding Wojtczak, 75 år.

30.09.2017: str. Gerda Marie Kessler, 75 år.