Odd Fellow Ordenen I.O.O.F. Distrikt VII Sønderjylland

Odd Fellow Ordenen i Danmark

Den første Odd Fellow loge blev dannet den 30. juni 1878 i København med navnet "loge nr. 1 Danmark". Ordenen fandt hurtigt fodfæste og bredte sig snart til det øvrige land.

Ordenen er opdelt i en mandlig og en kvindelig gren. Mænd optages i broderloger og kvinder i søsterloger. Den første søsterloge "Nr.1 Caroline Amalie" blev stiftet i København den 3. juli 1881.

Der er i dag ca. 15.000 medlemmer, hvoraf de ca 6.000 er søstre. Medlemmerne er pt. fordelt på 109 broderloger og 85 søsterloger - inklusive 1 broderloge på Færøerne. Der findes en eller flere loger i næsten alle danske byer.

Odd Fellow Ordenens øverste myndighed er storlogen, hvis leder benævnes storsire. Storlogen er ordennes lovgivende forsamling og den er sammensat af repræsentanter fra hver af landets broder- og søsterloger.

Såvel på europæisk som på verdensplan er der et samarbejde.